THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - CÁ NHÂN

  Tên công ty * :

  Địa chỉ * :

  Website* :

  Tel * :

  Fax :

  MST * :

  Người đại diện ký hợp đồng:

  Chức vụ:

  Người làm đăng ký * :

  Chức vụ * :

  Di động * :

  Email * :

  Lĩnh vực hoạt động* :

  Sản phẩm trưng bày * :

  ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG VÀ DỊCH VỤ

  Chúng tôi muốn đăng ký: * :

  Số lượng

  gian

  Số lượng

  Dịch vụ đăng ký thêm:


  Biết đến triển lãm qua:

  Đăng ký tham gia sự kiện tại triển lãm

  BTC BATTERY EXPO 2024 dự kiến tổ chức các sự kiện bên lề triển lãm, gồm: (1) Chương trình giao thương B2B: Doanh nghiệp tham gia có cơ hội giới thiệu và trao đổi sản phẩm/dịch vụ face to face với các đối tác tiềm năng ngay tại triển lãm;(2) Khu giới thiệu sản phẩm: Doanh nghiệp tham gia có cơ hội giới thiệu trực tiếp doanh nghiệp của mình tại khu dành riêng cho giới thiệu sản phảm ;(3) Hội thảo chuyên ngành: Tài trợ một phần cho hội thảo, doanh nghiệp sẽ được bố trí thời gian để tự giới thiệu tại hội thảo.

  Chi tiết về các chương trình, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức.

  Vui lòng chọn

  Lưu ý: (*) Không được để trống